Aktivitetsbeskrivelse: Leg med blog

De næste tre uger skal kråkebollerne være med til direkte at skabe indhold til bloggen. Hvert barn bliver bedt om at lave noget til mor og far/mamma og pappa. I morgen er det for eksempel planen at børnene skal lave deres egen tegning med kridt på asfalt. Jeg tager et billede af alle tegningerne og lægger dem op på nettet, så børnene kan se på bloggen sammen med børnene hjemmefra. Målet er blandt andet at børnene skal lære at forstå internettet og arbejde kreativt med at skabe indhold til internettet. Bloggen bliver også et fælles udgangspunkt for samtale mellem børnene og forældrene hjemme. Jeg vil bede forældrene om at kommentere på bloggen sammen med børnene. Børn og forældre kan derved hjemmefra være med til at skabe indhold og kommunikere med hinanden.

Jeg har lavet denne seddel til kråkebolleforældrene som introducerer dem til blog legen.

kråk lek

Ligesom mange andre lege, kræver denne lege viden og færdigheder. Børnene skal lære at skabe ting og vise dem på bloggen. Når denne forståelse er på plads bliver bloggen en form for digital legeplads, et sted der opfordrer til leg. Når børnene finder på hvad de skal dele på bloggen, så leger de med formatet, de leger med mediet. De vil forestille sig hvem der skal se det og hvordan det skal ses. De leger med udtrykket, tegningen eller hvad vi nu vælger at dele. Det kan også være vi skal lave en dansefilm eller en loopfilm og vise den på bloggen. Så leger vi med kroppen og blogmediet samtidigt. Pludselig kan børnene tage en større del af børnehaven med hjem. Grænserne for hvor børnehaven slutter og hjemmet starter bliver udvisket. Børnene kan dele flere ting med deres forældre, som de mener er vigtige.

Reklamer