Videoleg

Før jul lavede jeg nogle sjove videoer med iPaddens video spejl, sammen med flere børn. Vi legede med kameraet på forskellige måder og det kom der nogle gode videoer ud af. Her er nogle billeder af en video, hvor vi leger med dyr foran en skærm:

blog 3

blog 1blog 2

For at lave denne video satte jeg bare iPadden op på en stol og satte den igang med at filme. IPadden fungerede som et spejl, så vi kunne se os selv lave filmen.

Aktiviteterne jeg har arbejdet med i bloggen, bærer præg af en legende og eksperimenterende tilgang til brug af IT. I løbet af aktiviteterne har jeg  opdaget nye måder børn kan bruge IT på og jeg har ændret mit syn på hvordan IT kan bruges i børnehaven til leg og læring. Jeg har fået et bedre kendskab til hvor kreativt børnene bruger IT og hvor godt de kan lide at bruge IT.

Jeg har brugt forskellige regler i mine aktiviteter. For eksempel ville jeg helst ikke se længerevarende videoklip. Regler er en vigtig del af at skabe leg og computerspil er gode eksempler på dette. I computerspil kan man ofte kun styre visse ting og der er et meget specifikt mål. I “cut the rope” skal man trykke på en meget bestemte måde, for at nå målet om at frøen spiser kuglen.

Indenfor reglerne er det dog frit for den enkelte at handle som han eller hun vil. Da jeg satte Ipadden op som videokamera var en uskreven regel, at iPadden ikke måtte flyttes. Jeg havde sat den meget præcist op, som var det et stykke porcelæn, sådan at den filmede ud mod rummet og børnene ikke flyttede på den. Det gav muligheden for at vi kunne lege. Inden for kameraets rammer kunne børnene bevæge deres kroppe, lave lyde og flytte med ting. Jeg tog en hest og lavede en riddelyde mens jeg tog den nærmere på kameraet. Det tog børnene hurtigt op og efterlignede med andre ting. Vi legede sammen, inden for reglerne, og afprøvede en masse muligheder.

Jeg har i mine aktiviteter været nysgerrig og haft et ønske om at have det sjovt. Jeg har reflekteret løbende over hvilken læring der finder sted og på baggrund af dette påvirket legene. Jeg har været påpasselig med ikke at have et meget klart læringsmål for aktiviteterne, hvilket kan stoppe den legende stemning. Det har været vigtigt for mig at udnytte børnenes naturlige interesse og legende tilgang. Næsten alle de gange jeg har udført aktiviteter, har børnene været meget interesseret og stemningen har til tider været ekstatisk. Dagligdags brug vil formentlig være mindre ekstrem. Jeg har søgt denne ekstreme, aktive, entusiastiske brug af IT med børnene, for at få gode eksempler til denne blog, der beskriver leg med stort L. Leg der er sjov, engagerende, spændende, udfordrende, vedkommende, inkluderende og eksperimenterende.

De sidste videoer jeg lavede med børnene blev et godt eksempel på dette. I videoen, i kan se billeder af ovenfor, var børnene ekstatiske og lo det meste af tiden i et kvarter til en halv time.

Børn ønsker at have det sjovt sammen i leg. Derfor må de lære hvordan de starter sjov leg og hvordan de holder legen kørende. Sjov leg er en stor motivation for at lære. De identificerer selv hvad de må lære for at komme i leg og så lærer de sig det, eller øver det.

Reklamer